Pas verschenen

€ 9,95
Spookjes bestaan niet

In dit unieke kinderboek is Liesbeth van Dijk (Moesje) in gesprek met haar kleindochter (Poppetje) over dagelijkse dingen die ze samen meemaken.

€ 9,50
Het Vaccinatieboekje 2021

Een duikje in de overheidscommunicatie over corona laat zien dat informatie soms genuanceerder ligt dan de oneliners die de overheid ons voorschotelt… Het Vaccinatieboekje 2021 is een compact en leesbaar boekje. Communicatieadviseur Cintia Stekelenburg deed onderzoek naar een aantal 'foute voorbeelden' van overheidscommunicatie over coronamaatregelen en in het bijzonder over de vaccinatie. Het kan beter en het moet beter. De overheid draagt de grote verantwoordelijkheid om ons van de juiste informatie te voorzien. Want wat we ook van de overheidsmaatregelen vinden, we hebben recht op volledige informatie die op logische uitgangspunten moet zijn gebaseerd. Dit is essentieel voor onze beeldvorming. Zeker als het gaat om onze gezondheid en om onze vrijheden. Natuurlijk valt hierover te discussiëren, maar vertrouwen en wantrouwen liggen soms dicht bij elkaar. Het boekje is dan ook vooral bedoeld als een signaal voor zowel burger als overheid. Aan bod komen o.a. het coronapaspoort, de registratie van bijwerkingen, de kindervaccinatie en antistoffen na besmetting. Alles op basis van officiële overheidsbronnen. Daarbij is ook naar het grote plaatje gekeken, zoals het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid, gezondheid en gezondheidszorg en, niet te vergeten, naar de relaties tussen overheid en burger en tussen burgers onderling. Tot slot doet de auteur een aantal aanbevelingen aan de overheid.

€ 4,75
Het Vaccinatieboekje 2021 - E-book

Een duikje in de overheidscommunicatie over corona laat zien dat informatie soms genuanceerder ligt dan de oneliners die de overheid ons voorschotelt…Het Vaccinatieboekje 2021 is een compact en leesbaar boekje. Communicatieadviseur Cintia Stekelenburg deed onderzoek naar een aantal 'foute voorbeelden' van overheidscommunicatie over coronamaatregelen en in het bijzonder over de vaccinatie. Het kan beter en het moet beter. De overheid draagt de grote verantwoordelijkheid om ons van de juiste informatie te voorzien. Want wat we ook van de overheidsmaatregelen vinden, we hebben recht op volledige informatie die op logische uitgangspunten moet zijn gebaseerd. Dit is essentieel voor onze beeldvorming. Zeker als het gaat om onze gezondheid en om onze vrijheden. Natuurlijk valt hierover te discussiëren, maar vertrouwen en wantrouwen liggen soms dicht bij elkaar. Het boekje is dan ook vooral bedoeld als een signaal voor zowel burger als overheid. Aan bod komen o.a. het coronapaspoort, de registratie van bijwerkingen, de kindervaccinatie en antistoffen na besmetting. Alles op basis van officiële overheidsbronnen. Daarbij is ook naar het grote plaatje gekeken, zoals het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid, gezondheid en gezondheidszorg en, niet te vergeten, naar de relaties tussen overheid en burger en tussen burgers onderling. Tot slot doet de auteur een aantal aanbevelingen aan de overheid.

€ 27,50
Energie sans emission produite dans les deserts

Énergie sans émission produite dans les déserts Il y a 10 ans, l’idée que les énergies solaire et éolienne produites dans les zones désertiques pourraient devenir une source d’énergie majeure pour le monde pouvait encore sembler « folle ». À l’époque, une initiative de l’industrie allemande, en coopération avec une ONG allemande, a lancé un plan Desertec 1.0 pour acheminer de l’électricité produite dans les déserts d’Afrique du Nord vers l’Europe, voire l’Allemagne. Un long voyage d’études, d’innombrables discussions avec les parties prenantes régionales et internationales et de nombreux processus d’ « essais et erreurs » ont suivi. Desertec 1.0 est devenu Desertec 2.0 en 2015, lorsque l’initiative industrielle Dii a déménagé de Munich à Dubaï, pour mieux se concentrer sur les développements et les avantages dans la région MENA. Aujourd’hui, tous les pays qui abritent des déserts ont adopté l’idée de base de Desertec, qui s’est rapidement muée en Desertec 3.0 : le projet de faire des pays de la région MENA une centrale électrique sans émission pour les « électrons verts et les molécules vertes » (comme l’hydrogène) pour leurs propre populations et pour les marchés internationaux. L’histoire passionnante de Dii Desert Energy et les perspectives d’énergie sans émission pour tous sont présentées et discutées avec une rare intelligence dans ce livre par Paul van Son et Thomas Isenburg ..... D’abord ils t’ignorent Puis ils se moquent de toi Puis ils te combattent Ensuite, ils te rejoignent et tu gagnes Mahatma Gandhi Paul van Son a étudié l’ingénierie électrique à la TU Delft et le management à l’Université d’économie de Nyenrode. Au cours de ses 40 ans de carrière, Van Son s’est toujours retrouvé à l’avant-garde des nouveaux développements dans l’industrie internationale de l’énergie, entre autres en tant que manager chez Siemens, TenneT et Essent. En plus de son poste de PDG de Dii Desert Energy, il occupe une position élevée chez Innogy depuis 2015. Paul van Son est le co-fondateur et président honoraire d’EFET (la Fédération européenne des négociants en énergie). Thomas Isenburg a étudié la chimie à l’Université Philipps de Marburg et a travaillé à l’Université de Pretoria en Afrique du Sud. Il est titulaire d’un doctorat en chimie. Après avoir obtenu son doctorat, il a occupé des postes de direction dans le secteur des petites et moyennes entreprises et a travaillé comme journaliste scientifique. Depuis de nombreuses années, le Dr Isenburg entretient une passion journalistique et personnelle pour la durabilité de l’industrie en Europe et en Afrique et est actif en tant qu’enseignant.

€ 12,00
Het wereldklimaatakkoord - E-book

Op 12 december 2015 werd er in Parijs tussen 195 landen een historisch klimaatakkoord gesloten. De landen spraken daarbij af dat ze de komende decennia met een mix aan maatregelen de uitstoot van broeikasgassen zodanig zullen verminderen dat aan het eind van deze eeuw de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden de 2 °C zal blijven, de zogenoemde veilige limiet. Door het akkoord zullen wereldwijd overheden ingrijpende maatregelen moeten nemen, zoals de vervanging van fossiele energiebronnen door hernieuwbare energie. In het bedrijfsleven zal 100% duurzaam de norm worden en gaan bestaande business- en verdienmodellen op de schop. In dit boekje verkennen Willem Vermeend en Jan Willem Timmer de maatschappelijke en economische impact van het klimaatakkoord. Ze zetten de afspraken van Parijs op een rijtje, gaan in op voor- en nadelen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en houden een pleidooi voor een groene economie in Nederland. Met achtergrondinformatie en aansprekende voorbeelden uit de praktijk, maken de auteurs duidelijk dat de impact van het akkoord iedereen raakt. Omdat het beleid van overheden, bedrijven en investeerders de komende decennia sterk beïnvloed zal worden door de gevolgen van het klimaatakkoord en de opmars van de groene economie, zijn in dit boekje best practices opgenomen die voor beleidsmakers en ondernemers als inspiratie kunnen dienen. Ook voor het onderwijs zijn deze relevant.